Disclaimer


Alle rechten met betrekking tot deze site en de op deze site geplaatste informatie zijn aan Swaalf Natuursteen BV voorbehouden. Swaalf Natuursteen BV streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen en/of technische storingen. Swaalf Natuursteen BV heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site verwijst.

Swaalf Natuursteen BV accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Het spreekt voor zich dat Swaalf Natuursteen BV uiterst zorgvuldig omgaat met alle via deze website toegestuurde klant- en persoonsgegevens, deze uitsluitend zal gebruiken voor het correct afhandelen van aangevraagde producten en dat alleen klant- en persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden indien de aanvrager dit zelf heeft aangegeven. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen dat de informatie op deze site een algemeen karakter heeft en er derhalve geen individuele rechten aan ontleend kunnen worden.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen (zowel beeld- als fotomateriaal) op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Swaalf Natuursteen BV worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze.