Hildebrandmonument


Hildebrandmonument

In 1962 is in de Haarlemmerhout het Hildebrandmonument onthuld. Het monument, dat Door de firma Swaalf is gemaakt en geplaatst, is gemaakt van franse kalksteen en bestaat uit een fonteinbak en alle figuren uit de “Camera Obscura”. In 1983 zijn de originele beelden vervangen door replica’s uit kunsstof omdat ze te vaak bloot stonden aan vernielingen. Het monument is in de jaren daarna, helaas steeds verder in verval geraakt.

Al enkele jaren geleden gingen er stemmen op om het monument te restaureren, maar door gebrek aan geld is daar nooit gevolg aan gegeven. De stichting “Herstel Hildebrand Monument” heeft het voor elkaar gekregen om voldoende geld in te zamelen om en de fonteinbak aan te pakken en de kunststof beelden die inmiddels ook vernield waren, te vervangen door bronzen exemplaren. Bij monde van Lex Rietveld hebben wij de opdracht gekregen de fonteinbak aan te pakken. De bak is in zijn geheel gereinigd en ontdaan van nagenoeg alle grafitty. Van de bodem zijn een slordige 4 vierkante meter tegels vervangen door nieuwe en de meeste voegen zijn verwijderd en opnieuw aangebracht. In september moet alles gereed zijn en wordt het monument feestelijk “her”onthuld.

Hildebrandmonument